Skip to content
Skip to content

Prawo celne w pigułce

Prawo celne reguluje zasady obrotu towarowego realizowanego na dany obszar celny oraz wywozu towarów ze strefy celnej, jak i związane z tym obowiązki i prawa osób, oraz uprawnienia organów celnych. Polskie prawo celne obejmuje zagadnienia dotyczące się do przedmiotu, jego relacji do polityki celnej, miejsca, procedur celnych oraz długu celnego, jego zabezpieczenia. Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej powoduje powstanie świadczenia zapłaty przez importera długu celnego, jak również należności podatkowych. Portal internetowy zapewni wszelkie informacje, które pomogą w wyborze najlepszego prawnika.

Unijne prawo celne

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest elementem unijnego obszaru celnego. Funkcjonowanie tej normy jest uregulowane w Unijnym Kodeksie Celnym. Unia celna jest jednolitym obszarem handlowym, w ramach którego odbywa się swobodny przypływ wszystkich towarów. Sprawy celne pełnią funkcję ochrony rynku przed częstym przywozem towarów.

Unia celna UE określa:

 • określa zasady dotyczące procedur celnych, wspólnej polityki handlowej
 • dotyczy reguł pochodzenia produktów sprowadzanych spoza UE
 • znosi cła

Istnieje wiele ograniczeń związanych z przewozem wyrobów alkoholu czy tytoniu. Warto mieć na uwadze, że w przypadku przewozu prywatnego wewnątrz UE występuje  spory limit.

Prawo celne 2021

Norma wprowadza sporo konkretnych rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej z przywozem towarów. Po dokładnej analizie można stwierdzić, ze prawo celne w bieżącym roku usprawni wydawanie decyzji należności celnych, podatkowych, a także spraw związanych z opłatami importów towarów.

Źródła polskiego prawa celnego

Źródła prawa celnego obejmują prawa zewnętrzne jak i wewnętrzne. Prawo wewnętrzne dotyczy ustawy, jak i rozporządzenia aktów prawa miejscowego. Zewnętrzne źródła prawa celnego związane są z licznym umowami międzynarodowymi.

Formalności przy przywozie

W przypadku wprowadzenia towarów przywiezionych z krajów trzecich na obszar celny Unii Europejskiej warto pamiętać o wcześniejszym złożeniu zaświadczenia w urzędzie celnym wprowadzenia. Taką deklarację może dokonać:

 • Importer
 • odbiorca
 • Przewoźnik
 • osoba fizyczna, będąca w stanie przedstawić towary 

Towary podlegają inspekcji celnej.

Formalności przy wywozie 

Osoby wywożące transporty poza granice Unii Europejskiej, dokonują odpraw celnych. Podczas  wywozu kontrola polega na sprawdzeniu wszelkich dokumentów potrzebnych przy przewożeniu towarów. Przed dokonaniem odprawy istotną sprawą jest zawiadomienie o towarach. 

Podatek celny 

Cło to rodzaj zapłaty nakładanej przez państwo na przedmioty handlu w przypadku z ich wywozem i przywozem poza jego granicę. Płatności te mają na celu gwarancję ochrony rozwoju rynków danego państwa. Nałożenie cła na ładunki importowane mają wyższą cenę, ma to na celu zachęcenie przedsiębiorców do sprzedaży towarów na wewnętrznym rynku.

Pomoc prawna z zakresu prawa celnego

 • Cło a podatek 

  Cło, czyli opłata pobierana przez obszar celny konkretnego kraju. Różnicą między podatkiem jest to, że cło dotyczy importowanych towarów. Zapłata obejmuje tylko podmioty gospodarcze. Jakie są zatem funkcje cła importowego ?

  • Ochrona produkcji
  • ochrona krajowego systemu cen
  • poprawa sytuacji handlu

  Rodzaje ceł:

  • cło importowe
  • cło eksportowe
  • cło tranzytowe

  Mechanizm działania cła

  Stosowanie ceł jest efektem wzrostu cen towarów importowanych. Negatywnym skutkiem jednak może być obniżenie zapotrzebowania na ładunki obłożone cłem, co z tym się wiąże spadek handlu. Natomiast jeżeli są one produkowane w kraju, cena towarów zagranicznych może doprowadzić do wzrostu  produkcji.

Prawo celne

Kategorie prawa celnego

Prawo celne

Unijne prawo celne

Źródła polskiego prawa celnego

Źródła: wewnętrzne i zewnętrzne

Cło

Podatek

Dług celny

Kodeks celny

Obowiązek celny

Dług celny a VAT

Oceń

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Brak głosów - oceń jako pierwszy!

zapłata przez internet za porady prawne
Nie udało się zapisać do Newslettera. Spróbuj ponownie.
Udało się!

Zapisz się do newslettera!