Skip to content
Skip to content

Zlecenie prowadzenia sprawy

1. Zadaj pytanie

Opisz najlepiej, jak potrafisz swój problem prawny, dzięki czemu profesjonalna kancelaria prawna postara się pomóc jak najszybciej. Specjaliści z dziedziny prawa zapoznają się z otrzymaną wiadomością i przeanalizaują wszystkie informacje.
Opisz najlepiej, jak potrafisz swój problem prawny, dzięki czemu profesjonalna kancelaria prawna postara się pomóc jak najszybciej. Specjaliści z dziedziny prawa zapoznają się z otrzymaną wiadomością i przeanalizaują wszystkie informacje.

2. Otrzymaj odpowiedź

Kancelaria zapozna się z wysłanymi w formularzu informacjami. W dalszym etapie eksperci przygotują dla Ciebie profesjonalną analizę i odpowiedź na zadane pytania oraz zaproponują dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb.
Kancelaria zapozna się z wysłanymi w formularzu informacjami. W dalszym etapie eksperci przygotują dla Ciebie profesjonalną analizę i odpowiedź na zadane pytania oraz zaproponują dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb.

Zlecenie prowadzenia sprawy

 


  Przygotowanie do procesu i sprawa sądowa – dlaczego warto się na nią zdecydować?

  Na rozwiązanie danego problemu drogą sądową decyduje się wiele osób, których dotknęły pewne komplikacje czy trudności, mające ścisły związek z prawem. Począwszy od wszelkich nieścisłości finansowych, przez sprawy cywilne, rodzinne, odszkodowawcze a skończywszy na prawie gospodarczym i sprawach karnych. Zgłoszenie danego nadużycia do sądu, chociaż nie zawsze jest konieczne, może odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu Twojego problemu. Specjaliści dokonują wnikliwej analizy, zebranych przez Ciebie danych czy też dokumentów, dzięki temu będziesz mieć pewność nie tylko szybkiego i sprawnego, ale również odpowiednio rzetelnego reprezentowania klienta na etapie przedsądowym oraz końcowym wyniku danej sprawy sądowej.

  Sprawa sądowa. W jaki sposób dokonać zlecenia prowadzenia sprawy do kancelarii prawnej?

  Zastanawiasz się, w jaki sposób należy wykonać zlecenie prowadzenia sprawy do kancelarii prawnej? Zadanie to może okazać się skomplikowane, w szczególności w przypadku tych osób, dla których rozprawa sądowa jest zjawiskiem wcześniej nieznanym. Jeśli chcesz w szybki, prosty i bezproblemowy sposób dokonać złożenia zlecenia prowadzenia sprawy, możesz to zrobić skutecznie za pośrednictwem dostępnego poniżej formularza kontaktowego.

  Rozprawa sądowa – uzyskaj pomoc u sprawdzonych adwokatów i kancelarii prawnej

  Masz wątpliwości? Nie zastanawiaj się dłużej! Wyślij formularz przez tą stronę. Opisz szczegółowo swój problem, zapytanie zostanie przekazane do profesjonalnej kancelarii prawnej. Niezależnie od problemu, z którym aktualnie się borykasz, uzyskasz wsparcie i pomoc.
  Masz jakąś sprawę, która może zostać załatwiona za pośrednictwem kancelarii? Nie zwlekaj! Przystąp do wypełniania formularza już teraz, pozbądź się problemów zanim będzie za późno!

  Prowadzenie sprawy

  Sprawy sądowe mają na celu ustalenie sytuacji prawnej podmiotów, będących jej stronami. Zarówno osoba wszczynająca postępowanie sądowe (poprzez złożenie pozwu lub innego dokumentu o takiej mocy), jak i strona pozwana nie muszą być biegłe w kwestiach prawnych. Stresujące, niecodzienne czynności, związane z toczącą się rozprawą sądową nie muszą stanowić utrudnienia w codziennych obowiązkach oraz rodzić niepokoju, związanego z niewiedzą i dopilnowaniem terminów. Dbałość o zachowanie zasadności i formy niezbędnych w toku sprawy dokumentów, obecność na rozprawach oraz możliwości, związane z apelacją od orzeczenia sądu można powierzyć prawnikowi.

  Dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy sądowej Kancelarii?

  Adwokat, realizujący prowadzenie sprawy sądowej dla swoich klientów jest doświadczonym, posiadającym kierunkowe wykształcenie specjalistą, który dzięki praktyce oraz znajomości bieżących przepisów może dopilnować terminów oraz złożenia niezbędnych w toku sprawy dokumentów. Jeśli jesteś osobą, poszukującą pomocy prawnej w zakresie złożenia pozwu, nie masz czasu na udział w sprawie sądowej jako pozwany lub chcesz dochodzić swoich roszczeń w sądzie, warto skorzystać z pomocy adwokata. Udział w sprawach sądowych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego lub wierzytelności może być bardzo stresujący. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą oskarżoną, czy wnosisz pozew, obecność adwokata oraz fachowa reprezentacja w prowadzeniu sprawy sądowej pozwoli złagodzić Twój stres, wzmocni pewność siebie i zwiększy szanse na powodzenie w sprawie dzięki profesjonalnym technikom i koniecznym formalnościom, stosowanym z dbałością o Twoją sprawę.

  Na jakiej podstawie adwokat może prowadzić Twoją sprawę?

  Kancelaria prawna jest podmiotem, który poprzez swoich przedstawicieli może reprezentować Cię w sądzie. Na podstawie umowy zlecenia, podpisanej z prawnikiem oraz pełnomocnictwa, udzielonego w zakresie prowadzenia sprawy możesz przekazać swoje obowiązki na sali sądowej osobie wykształconej i doświadczonej w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, nieruchomości, wierzytelności, odszkodowań i wielu innych. Adwokat po udzieleniu porady prawnej, zarówno online jak i osobiście powinien przedstawić Ci umowę zlecenie, zawierającą zakres współpracy oraz wynagrodzenie, jakie pobierze z tytułu prowadzenia sprawy. Opłaty sądowe i skarbowe są odrębnym kosztem.

  Zakres działań adwokata na podstawie umowy o prowadzenie sprawy sądowej

  Na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa adwokat w Twoim imieniu złoży pozew oraz odpowie na pozew, który wobec Ciebie wystosowała inna osoba. Prowadzenie sprawy sądowej obejmuje ponadto sporządzenie dokumentacji procesowej oraz złożenie jej w odpowiednich terminach. Podczas rozpraw prawnik, prowadzący Twoją sprawę będzie obecny na sali sądowej oraz podczas negocjacji, związanych ze sprawą. Adwokat, prowadzący Twoją sprawę będzie z Tobą w kontakcie telefonicznym lub mailowym przez cały czas trwania procesu i możesz kontaktować się z nim w tematach, związanych ze sprawą. Zakres działań adwokata obejmuje również złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku oraz w przypadku złożenia apelacji analogiczne czynności w drugiej instancji.

  Zlecenie prowadzenia sprawy sądowej?

  Zlecenie prowadzenia sprawy karnej lub rodzinnej, to najczęściej przyjmowane zadania. W sprawach, związanych z popełnieniem przestępstwa, zagrożonego pozbawieniem lub ograniczeniem wolności, w sprawach rodzinnych, takich jak prowadzenie spraw rozwodowych, o alimenty lub ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, w sprawach z zakresu własności nieruchomości lub odszkodowań, związanych z wypadkami przy pracy lub komunikacyjnymi adwokaci służą pomocą niezależnie od stopnia skomplikowania sprawy. 

  Ile kosztuje adwokat w sądzie?

  Zależy to od rodzaju sprawy, ilości i złożoności pracy, a także doświadczenia i renomy adwokata. Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie, ta odpowiedź zależy od kilku czynników. Wszystko zależy od tego, czy jest to sprawa karna, czy cywilna. Prowadzenie sprawy cywilnej jest z reguły tańsze. Standardowa cena waha się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.

  FAQ

  Jak wygląda sprawa sądowa?

  Sądowa sprawa to proces prawny, w którym strony przedstawiają swoje argumenty i dowody w celu rozstrzygnięcia sporu przez niezależnego sędziego lub ławę przysięgłych. Każda sprawa sądowa ma swoje unikalne okoliczności i fakty, które są brane pod uwagę podczas rozstrzygania kwestii spornej. W procesie sądowym strony mają prawo do reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego, a ostateczna decyzja sądu może zostać zaskarżona w wyższej instancji, jeśli uznana zostanie za niesłuszną

  Tryb działania w sprawie sądowej?

  Tryb działania sprawy zazwyczaj zaczyna się od wniesienia pozwu lub skargi przez jedną ze stron sporu, która stwierdza, że jej prawa zostały naruszone. Następnie druga strona ma określony czas na złożenie odpowiedzi na pozew. W dalszej kolejności, strony przystępują do przedstawiania swoich argumentów i dowodów w postaci dokumentów, zeznań świadków lub ekspertów, które są oceniane przez sędziego lub ławę przysięgłych.

  Posiedzenie sądu

  Posiedzenie sądu to spotkanie przedstawicieli strony skarżącej i strony pozwanej, w trakcie którego sędzia lub ława przysięgłych rozpatrują sprawę. Podczas posiedzenia sądu, obie strony przedstawiają swoje argumenty, fakty i dowody w celu przekonania sędziego o słuszności swojego stanowiska. Posiedzenie sądu jest często prowadzone w sposób formalny, z wykorzystaniem ustalonych procedur procesowych. Strony mają prawo do reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego, a w niektórych przypadkach, mogą występować samodzielnie.

  Jakie są rodzaje posiedzeń sądowych

  Posiedzenie sądowe może być przeprowadzone w formie jawnej lub niejawnej, w zależności od roadzaju sprawy oraz wymogów wynikających z prawa.

  Posiedzenie jawne – oznacza, że każda osoba może uczestniczyć w nim jako obserwator. Sędzia, strony oraz świadkowie występują wtedy publicznie, a protokół z posiedzenia jest dostępny dla każdego zainteresowanego. Posiedzenie jawne dzieli się na: rozprawę i inne posiedzenia, takie jak posiedzenie otwarcia lub zakończenia rozprawy, posiedzenie wyznaczenia terminu, posiedzenie o wydaniu nakazu zapłaty, posiedzenie egzekucyjne oraz posiedzenie sądu polubownego.

  Posiedzenie niejawne – to posiedzenie sądowe bez udziału obserwatorów, stron sprawy oraz ich pełnomocników. W posiedzeniu biorą udział tylko osoby wezwanę przez sąd. W przypadku posiedzeń niejawnych bez udziału stron, sędzia ma obowiązek wyjaśnić każdej ze stron, że takie posiedzenie ma odbyć się bez jej obecności oraz uzasadnić takie rozwiązanie. Zwykle, sędzia informuje strony o potrzebie i przyczynach przeprowadzenia posiedzenia niejawnego za pośrednictwem pisma urzędowego.

  Przewód sądowy

  Przewód sądowy to proces rozpoznawania sprawy przez sąd, który obejmuje wszystkie etapy od wniesienia pozwu lub skargi, poprzez przeprowadzenie dowodów i wysłuchanie argumentów stron, aż po ogłoszenie wyroku lub postanowienia.

  Przewód sądowy jest często prowadzony zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie, które określają prawa i obowiązki stron oraz sposób przedstawiania dowodów i argumentów. Sędzia lub ława przysięgłych podejmują decyzje na podstawie przedstawionych dowodów i argumentów, a ich decyzje są zobowiązujące dla obu stron.

  Co to jest proces sądowy?

  Proces sądowy to formalny proces, w którym strony próbują rozwiązać spór lub problem prawniczy poprzez przedstawienie swoich argumentów przed sędzią lub innym organem rozstrzygającym. Proces sądowy ma na celu zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego rozwiązania problemu prawniczego zgodnie z prawem.


  zapłata przez internet za porady prawne
  Nie udało się zapisać do Newslettera. Spróbuj ponownie.
  Udało się!

  Zapisz się do newslettera!