Skip to content
Skip to content

Prawo cywilne

Kategorie prawa cywilnego

Kodeks cywilny

Prawo cywilne

 

Podmiot prawa cywilnego

Prawo cywilne- część ogólna

Postępowanie cywilne

Postępowanie karne

Prawo rzeczowe

Prawo zobowiązań

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Porady prawne, prawo cywilne

 Prawo cywilne to jedna z ważniejszych norm prawa. Określa zarys prawa cywilnego oraz stan majątkowy. Podstawy prawa cywilnego sprawdzają się w przypadku osób fizycznych. Postępowanie cywilne to szczególnie istotne prawo, które zajmuje się stosunkiem jednostek cywilnych. Rozporządzenie wyznacza, jak należy postępować w rzeczywistości, jak i same przepisy są niezwykle potrzebne w codziennym życiu. Jego zasób wiedzy jest podstawowym, koniecznym warunkiem w pracy każdego prawnika. Portal internetowy skupia ogrom kompleksowych wskazówek. Dzięki oferowanej pomocy jest możliwość zaznajomienia się z gronem fachowców, którzy udzielą konkretnych uwag i pomogą uniknąć problemów związanych z prawem cywilnym. Oferta skierowana jest do osób prywatnych, a także przedsiębiorców. Każda osoba zmagająca a się z trudnymi sytuacjami: praw rodzinnych, praw rzeczowych, radcy prawni zapewnią klientowi świadczenie usług w trudnych dla nich okolicznościach. Gałęzie prawa cywilnego mogą stanowić ogromny trud dla osób  potrzebujących pomocy, dlatego oferujemy  najlepszych prawników, którzy pomogą w:

 • doradztwu
 • analizowaniu umów cywilnoprawnych
 • opracowywanie dokumentów procesowych
 • pomoc w sprawach odszkodowawczych
 • pomoc w przypadku upadłości konsumenta
 • monitorowanie sprawy w celu skutecznego prowadzenia postępowania
Prawo pracy, a prawo cywilne

Zakres prawa cywilnego obejmuje ogrom zastosowań również w prawe pracy. Obowiązuje w przypadku kiedy sprawy związane z pracą nie zostały unormowane przez kodeks pracy. Kodeks pracy sprawdza się w przypadku różnych sytuacji życiowych. Ważną rolę odgrywają przepisy prawa cywilnego, nie mogą być sprzeczne z zasadami znajdującymi się w kodeksie. Prawo pracy dotyczy regulaminów, a także porozumień zbiorowych. Wszelkie zapisy dotyczące przywilejów i obowiązku obu stron stosunku pracy. Nie z rozumiesz swoich praw, a kodeks jest Ci obcy? Świadczymy usługi na terenie całej Polski.

 Czym jest postępowanie cywilne, karne?

Postępowanie karne to czynności  procesów, zbiór obowiązków i  przepisów, które określają poczynienia zabronione, jak i wiążące się z nimi konsekwencje przez obywatela. Prawo to wyróżnia się pod względem równości, co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi. Podstawowym źródłem w Polsce prawa karnego są ustawy. Zatem czym jest postępowanie cywilne?

Postępowanie cywilne to działanie mające na celu rozpatrzenia praw cywilnych. Zazwyczaj sprawy te dotyczą przepisów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, oraz prawa pracy. Sprawami cywilnymi zajmuje się Orzecznictwo sądowe. Wiedza dotycząca powyższych  zagadnień może stanowić dla niektórych barierę, pojęcie tego prawa jest szczególnie istotne, dlatego jeśli masz sprawę karną, czy zmagasz się z innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, podejmij kontakt, a zajmiemy się nawet zawiłymi postępowaniami.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego

 • Kazus dotyczy różnorodne sytuacje życiowe, a precyzyjniej problemy, które należy rozwiązać zgodnie z przepisami prawa. Tytuł oznacza inaczej postępowanie administracyjne czy rozsadzenie sądu. Rozwiązanie kazusów to inaczej uzgodnienie wszelkich dotychczasowych faktów, które odgrywają bardzo ważną rolę z punktu oceny prawnej. Każda osoba zajmująca się  rozwiązaniem kazusu, powinna zapoznać się z prawem, które jest konieczne do rozstrzygnięcia danego problemu. Kazusy obejmują:

  • nabycia jak i utratę dóbr osobistych
  • ochronę
  • przekazanie nieruchomości
  • zdolności prawnej osób fizycznych i przedsiębiorców

  Nie potrafisz ustalić okoliczności, które są potrzebne do rozwiązania sprawy? Oferujemy szereg kompleksowych wskazówek, które pozwolą w trybie natychmiastowym uniknąć ciężkich problemów.