Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko są przyznawane osobom, które nie tylko staną się prawnym opiekunem, ale również zobowiążą do opieki nad pociechą, do jej wykształcenia, zapewnienia schronienia, rozwoju duchowego oraz emocjonalnego.

Czytam dalej