Kiedy można zainstalować licznik przedpłatowy? Prawo energetyczne.

Kiedy Prawo energetyczne pozwala na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego?

Czytam dalej