Niedozwolone immisje sąsiedzkie. Immisja Kodeks cywilny KC.

art. 144 k.c. nakazuje właścicielowi nieruchomości, by powstrzymał się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.

Czytam dalej