Wezwanie do zapłaty – jak napisać?

Nierzetelni kontrahenci, zalegający z terminowym opłacaniem faktur to problem większości osób prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy ci zmuszeni są do podejmowania szeregu czynności, których rezultatem ma być wyegzekwowanie należnych im kwot.

Czytam dalej