Ile kosztuje rozwód? Aktualne koszty rozwodu.

Ile kosztuje rozwód

Aktualizacja 27 kwietnia 2022

Rozwód to procedura, która związana jest ze sporą ilością formalności, a także kosztami. Poza wydatkami na profesjonalnego pomocnika, dochodzą jeszcze inne koszty. Ile kosztuje rozwód i jak złożyć wniosek o rozwiązanie małżeństwa? Te i inne przydatne informacje poniżej.

Rozwód krok po kroku

Koszty rozwodu – na co się przygotować?

Tak, jak inne sprawy, do których konieczne jest rozstrzygnięcie sądu, także sprawa rozwodowa związana jest z kosztami. Osoba wnosząca pozew o rozwód, musi wnieść opłatę stałą w wysokości 600 zł. Jednak jeśli sprawa zakończy się brakiem orzeczenia winy, połowa z tej kwoty zostanie zwrócona powodowi. Warto wiedzieć, że podczas prowadzonego postępowania, mogą pojawić się koszty dodatkowe, takie jak wydanie opinii przez biegłych sądowych, która może dotyczyć wspólnych małoletnich dzieci. Pozostałe koszty to te, które związane są z prowadzeniem sprawy przez adwokata lub radcę prawnego oraz opłata sądowa w przypadku wniesienia wniosku i podział majątku.

Podział majątku przy rozwodzie

Koszt wniosku, dotyczącego sądowego podziału majątku, wynosi 1000 zł. Warto wiedzieć, że taniej będzie w przypadku, kiedy obie strony przedstawią zgodny i wspólny projekt tego typu podziału. W takiej sytuacji opłata od wniosku będzie wynosić 300 zł. Zazwyczaj konieczne jest wszczęcie odrębnego postępowania w kwestii podziału majątku. Sąd może rozpoznać wniosek o podział majątku w procesie rozwodowym, jeżeli to nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, zwłaszcza jeżeli strony dojdą w tym zakresie do porozumienia.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to koszt rzędu 300 zł i w tym przypadku postępowanie trwa znacznie krócej. Chociaż na początku koszty sądowe ponosi powód, czyli osoba, która składa wniosek, to koszt ten zostaje rozłożony na obie strony, byłych już małżonków.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem winy?

Koszt rozwodu z orzeczeniem winy jest sporo wyższy, niż bez jej orzekania. Związane jest to zwykle z większą ilością koniecznych rozpraw do odbycia, a także zebraniem materiału dowodowego. Taki koszt oscyluje w granicach 1000 zł, jednak jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana, może być nawet kilkukrotnie wyższy.

Jaki jest koszt adwokata przy rozwodzie?

Koszt rozwodu z udziałem profesjonalnego pełnomocnika, uzależniony jest od wielu czynników. Znaczenie ma nie tylko wielkość miasta (w dużym miastach koszt adwokata jest wyższy), ale także konkurencyjność. Jeśli na danym obszarze funkcjonuje wiele kancelarii, to ich stawki będą nieco niższe. Jednak kluczowe znaczenie ma zwykle staż zawodowy oraz prestiż określonego pełnomocnika.

Koszt rozwodu z adwokatem wynosi oscyluje w granicach 2000 zł, jeżeli sprawa nie jest skomplikowana, czyli strony nie posiadają potomstwa albo są zgodne, co do kwestii opieki nad nimi albo rozwód odbywa się bez orzekania o winie. Z kolei koszt rozwodu z orzeczeniem o winie może wynieść nawet 6-7 tysięcy złotych.

Jakie są dodatkowe koszty rozwodu?

Złożenie wniosku oraz zatrudnienie pełnomocnika, to jeszcze nie wszystkie opłaty, na jakie powód musi się przygotować. Dużo zależy od tego, na jakim etapie znajdują się małżonkowie – czy mają zamiar toczyć walkę o dzieci albo czy na pewno oboje są zdecydowani na rozwód? Dodatkowe koszty rozwodu to m.in.:

  • Orzeczenie dotyczące eksmisji małżonka,
  • Mediacje w poradni rodzinnej,
  • Przyznanie alimentów,
  • Zabezpieczenie widzeń z dziećmi.

Sąd bardzo często zaleca mediacje, jeśli widzi szansę na osiągnięcie porozumienia między małżonkami. Na początku sąd często dąży do tego, aby uniknąć ostatecznego kroku, jakim jest rozwód. Z tego względu często w pierwszej kolejności orzekana jest separacja.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Kwestia ta uzależniona jest od rodzaju sprawy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, kosztu zostaną rozłożone na obie strony postępowania. Jeżeli jednak jest to rozwód z orzeczeniem o winie osoba, która została uznana winną rozpadu małżeństwa, ponosi cały koszt rozwodu.

Co ważne, opłatę sądową ma za zadanie uiścić osoba, która składa pozew o rozwód. Po zakończeniu rozwodu, środki mogą zostać zwrócone jej przez drugą stronę, jeżeli została ona uznana za winną albo podzielone na dwoje, jeśli małżonkowie rozstali się w zgodzie.

Jak złożyć pozew o rozwód

W celu wszczęcia procedury rozwodowej, należy złożyć pozew rozwodowy. Gdzie złożyć pozew o rozwód? W sądzie okręgowym, właściwym miejscowo do rozpatrzenia sprawy, czyli w sądzie, w którego okręgu obie strony miały ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli przynajmniej jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania albo zwykłego pobytu.

Składając pozew o rozwód, należy pamiętać o tym, że pismo musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest kierowane. W pozwie konieczne jest także umieszczenie danych małżonków, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL obydwóch stron. Następnym etapem sporządzania pozwu, jest zawarcie wniosku o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew może zawierać wniosek o rozwód bez orzekania o winie lub orzeczenie wyłącznej winy jednego z małżonków. Zależnie od konkretnej sytuacji małżonków, w pozwie można zawrzeć także inne żądania, np. dotyczące alimentów. Kolejny etap to sporządzenie uzasadnienia, w którym trzeba opisać, w jakich okolicznościach nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, a także inne kwestie, które mają znaczenie dla sprawy.

Który sąd będzie właściwy?

Jeżeli nie można ustalić ostatniego adresu zamieszkania obojga małżonków, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanej strony, a jeżeli tej podstawy także nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda.

Ile czeka się na rozwód?

Okres trwania całego postępowania uzależniony jest od indywidualnych czynników i w każdej sprawie jego długość będzie inna. Wszystko zależy od zawiłości sprawy i porozumienia lub konfliktu małżonków co do innych kwestii, typu opieki nad dziećmi. A ile czeka się na sprawę rozwodową? Od złożenia wniosku, zależnie od określonego sądu, a nawet w zależności od konkretnego sędziego, do którego sprawa trafi, pierwszą rozprawę wytacza się po około 2-6 miesiącach.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Postępowanie rodowodowe, które rozpoczyna się pozwem bez żądania orzekania winy, będzie zwykle o wiele krótsze, niż rozwód z orzekaniem o winie. Związane jest to głównie z tym, że sąd nie musi prowadzić długiego postępowania dowodowego. Zwykle wystarczy przesłuchanie stron oraz ewentualnie jednego świadka. Cała procedura nierzadko kończy się już na pierwszej rozprawie.

Należy jednak pamiętać o tym, że pozew bez orzekania o winie, nie przyspieszy postępowania rozwodowego w przypadku, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i nie są zgodni co do sprawowania opieki nad nimi, a także kwestii alimentów. Wówczas sąd musi również w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, często korzysta także z opinii OZZS albo biegłego psychologa, co również ma wpływ na długość postępowania.

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy, jedną albo obie strony, domagają się w wyroku rozwodowym, orzeczenia o winie jednego małżonka albo obopólnej winie małżonków. Czyli poza wykazaniem trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia strona, która wychodzi z tego typu żądaniem, musi także wykazać winę małżonka. Związane jest to z wydłużeniem całej procedury, ponieważ w tym zakresie sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. Dowodami mogą być bilingi rozmów, wywiad detektywistyczny, przesłuchanie świadków, wydruki smsów i inne dokumenty.

Postępowanie rozwodowe będzie trwało najdłużej w sytuacji, kiedy jeden z małżonków będzie żądał orzeczenia rozwodu z winy drugiego, ponieważ sąd będzie musiała przeprowadzić bardziej rozszerzone postępowanie dowodowe. Trzeba pamiętać, że sąd może nie być w stanie przesłuchać wszystkich świadków na jednej rozprawie, zwłaszcza jeśli jest ich dużo. W związku z tym długość postępowania wydłuży się. Na długość postępowania rozwodowego ma zatem wpływ ilość wnioskowanych dowodów do przeprowadzenia. Czasami jednak ich duża liczba jest konieczna do tego, aby wykazać winę jednego z małżonków. Z tego względu szczególnie wtedy, gdy małżonek występuje z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie, powinien skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże w wyborze dowodów i podpowie, kiedy warto się na nie powołać.

Jak obniżyć koszty rozwodu?

Warto wiedzieć, że można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Tego typu wniosek należy złożyć do sądu wraz z pozwem rozwodowym albo wcześniej. O zwolnienie może jednak ubiegać się osoba, która udowodni, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku na domowym budżecie (chodzi o utrzymanie siebie i rodziny). Wówczas sąd zweryfikuje, czy wniosek strony jest zasadny, np. opierając się na oświadczeniu wnioskodawcy, w którym będzie on zobowiązany do podania szczegółowych informacji, dotyczących posiadanego majątku, stanu rodzinnego, a także wysokości oraz źródłach posiadanych dochodów.

Skuteczne rozwiązanie, które spowoduje obniżenie kosztów rozwodu, to zgodna wola obu stron, a także samodzielne dojście do porozumienia w takich kwestiach, jak opieka nad dziećmi czy podział majątku. Wówczas na wniosku o podział majątku można zaoszczędzić 700 złotych. Ustalenie wspólne kwestii spornych, które dotyczą rozwodu, pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas. Jeżeli obie strony przed sądem szybko dojdą do porozumienia, również orzeczenia sądu można się wcześniej. W takim przypadku nie będzie trzeba także korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika albo do minimum ograniczyć jego udział w postępowaniu, dzięki czemu koszty procesu będą niższe.

Koszty rozwodu uzależnione są od wielu czynników, zwłaszcza zawiłości sprawy i ustalane są indywidualnie – poza stałymi opłatami, które należy uiścić w sądzie. Warto wiedzieć, że obecnie pozew rozwodowy można wnieść przez internet, a ponadto możliwy jest rozwód online, ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Dzięki temu w przypadku jawnych rozpraw, uczestnicy postępowania nie muszą przebywać w budynku sądu. To również może wpłynąć na obniżenie kosztów sądowych w przypadku osób, które musiałaby pojawiać się na rozprawach w sądzie daleko od swojego miejsca zamieszkania.

Oceń

Średnia ocena 4.8 / 5. Liczba głosów: 20

Brak głosów - oceń jako pierwszy!